خبرها

اخبار

خبرها

 ادلب ترکیه جنگی ترکیه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تشدید تنش‌ها میان ترکیه و سوریه/ ارسال تجهیزات جنگی جدید ترکیه به ادلب