خبرها

اخبار

خبرها

 قدرت و کیلوگرم با
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کلاهبرداری صاحبان قدرت با متر و کیلوگرم و سانتی‌گراد!