فال حافظ

فال حافظ

قتل اين خسته به شمشير تو تقدير نبود
من ديوانه چو زلف تو رها مي کردم
يا رب اين آينه حسن چه جوهر دارد
سر ز حسرت به در ميکده ها برگردم
نازنينتر ز قدت در چمن ناز نرست
تا مگر همچو صبا باز به کوي تو رسم
آن کشيدم ز تو اي آتش هجران که چو شمع
آيتي بود عذاب انده حافظ بي تو
ور نه هيچ از دل بي رحم تو تقصير نبود
هيچ لايقترم از حلقه زنجير نبود
که در او آه مرا قوت تاثير نبود
چون شناساي تو در صومعه يک پير نبود
خوشتر از نقش تو در عالم تصوير نبود
حاصلم دوش بجز ناله شبگير نبود
جز فناي خودم از دست تو تدبير نبود
که بر هيچ کسش حاجت تفسير نبود

تعبیر فال : هیچ خواسته ای بدون سعی و کوشش به دست نمی آید. انسان نباید از شکست ها نا امید و مأیوس شود بلکه باید عزم خود را جزم کند. با نشستن و آه و ناله کشیدن و دست روی دست گذاشتن هیچ کاری صورت نمی پذیرد. اراده کن و دوباره از صفر شروع کن. مطمئناً به خواسته ی خود خواهی رسید.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.